تبلیغات
سخنان پند آموز - بخش نخست
سخنان پند آموز
جمعه 30 مهر 1389 :: نویسنده : حسین طالبی حقه
بخش نخست سخنان بزرگان
تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترك است . ارد بزرگهیجانات همیشه شادی برانگیز هستند ، اما هیچ شادیی نیست كه بدون هیجان باشد . آلان چارمرآخرین بار كه به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و كمی بازیگوشی كند كی بود؟ آخرین باری كه از بازی با بچه هایتان به همان اندازه ی آنها لذت بردید ، كی بود؟ آخرین باری كه از زنده بودن خود به هیجان آمدید كی بود؟ نگران نباشید دیگران درباره شما چه فكر می كنند. به این فكر نكنید كه آن چه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی ، مفید ، یا موثر است. مضحك باشید ، عاشق باشید ، با شور و حال زندگی كنید . خودتان باشید . باربارا دی آنجلیساز گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار . گاندیوقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جكسون براونمردمی كه نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . ارد بزرگاگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوتهعلت هر شكستی،عمل كردن بدون فكر است. الكس‌مكنزیمن تنها یك چیز می‌دانم و آن اینكه هیچ نمی‌دانم. سقراطانقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی كند تنها استثمارگران را عوض می كند. برنارد شاوگزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست كه تا كنون از آن گذشته ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد . ارد بزرگجامعه مثل آب نمك است شنا كردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناك است . سایمن استرانسكیجایی كه راه نیست خداوند راه می گشاید . اسكاول شینسنگینی یادهای سیاه را
با تنهایی دو چندان می كنی …
به میان آدمیان رو  و  در شادمانی آنها سهیم شو
لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را كمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود . ارد بزرگتمام موفقیت های عظیم بر پایه شكیت بنا شده اند . اسكاول شینخداوند راهها و چاههایی دارد كه تو را حیران خواهد كرد . اسكاول شینبدخو ، عمرش كم است . ارد بزرگحقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو كن. ولترنباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلكه فقط باید سعی كنی خسته آور نباشی . هیلزهامهر قدر به طبیعت نزدیك شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌كنی . نیما یوشیجحقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو كنید. دكارتاگر از خودخواهی كسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است كه چند روزی رهایش كنی . ارد بزرگقلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد. گوتهكسی كه بر دیگران حكومت می كند باید نخست حاكم بر خود باشد. فیلیپ ماسینجرروان مردگان و زندگان در یك ظرف در حال چرخش اند . ارد بزرگخطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهكاری است. برتولت برشتحیله و خیانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند. لارش فوكوبرای نزدیكی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یكدیگر شویم .  ارد بزرگتعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است كه بخواهیم با صابون ذغال را سفید كنیم. كیتزمسأله اصلی در دعا این نیست كه برای خواسته‌هایمان از خدا جواب بگیریم بلكه هدف دعا این است كه به‌شكل كامل با خدا یكی شویم‌. اسوالد چمبرزآدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد . ارد بزرگچه شكاف عظیمی بین شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسكال‌مردبزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. كنفوسیوساز گناه نفرت داشته باش نه از گناهكار . گاندیآنكه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . ارد بزرگهیچ گلی عطر ،رنگ وزیبایی مادر را ندارد. همینگویبر بالای در علم نوشته شده است كه باید ایمان داشته باشی. ماكس پلانكسپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست .  ارد بزرگانسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور كند. توماس پاینهمه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن، و به هیچكس بدی نكن. شكسپیردوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناك است . ارد بزرگچنان باش كه بتوانی به هر كس بگوئی مثل من رفتار كن. كانتبرای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار. لردآدیبوریابله ترین آدمیان آنانیند كه  با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . ارد بزرگبرگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام كمال می افتدبنگر كه چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . كنفسیوس"آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند . رابیندرانات تاگورتجربه نامی است كه تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. اسكاروایلدبرای آنكه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یكی شو . ارد بزرگاگر هدف روح ما یك پارچه شدن باشد ، پیوسته شرایطی را فرا می خوانیم كه برای دستیابی به این ویژگی بدان نیاز داریم.
هرچه بخشهای بیشتری از وجود خود را پذیرا و مالك شویم ، افراد سالمتر و مناسب تری در زندگی ما پدیدار می گردند. دبی فوردكم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج كردن است. ناپلئونانسان عاقل همیشه از بدگویی هایی كه از او میشود استفاده میكند. ژرژبانهسی شعاع به سوی میله چرخ تقرب می جویند
اما تهی میان آنهاست
كه ارابه را به حركت در می آورد
كوزه های سفالی را با گل می سازند
اما تهی درون آنهاست
كه كاربردشان را تعیین می كند
خانه، در و پنجره های بسیار دارد
اما تهی دورن آن است
كه سكونت را ممكن می سازد
وجود امكانات بسیار می دهد
اما از طریق نه- وجود است
كه از آنها استفاده می توان كرد. لائو تسهآهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است. ارد بزرگتمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد.
آن لحظه ای كه درك كنیم خداوند حق بر افكار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم. مهاتما گاندیخداوند،روی خطوط كج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. برزیلیتو ارباب سخنانی هستی كه نگفته‌ای،ولی حرفهایی كه زده‌ای ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازیدعا اتحاد آگاهانه با شعور كیهانی است.
دعا التماس، زاری نیست، بلكه همدلی و یگانگی با خداست. جولیا ستن سیرزپندار های پاك در دل و روان آزادگان آشیانه دارد . ارد بزرگدر این جهان عمل كنید و فقط شنونده باقی بمانید رساله یعقوبهرچه فكر شما بزرگ باشد به همان اندازه بیشتر به افكار دیگران احترام می گذارید. پاسكالانسان هوشمندی كه به هوشمندی اش می نازد، به زندانی می ماند كه به بزرگی زندانش می بالد. سیمون دیلپندارهای پلید چاه های ژرفی ست كه تشنه خردمندان است . ارد بزرگذهن شما كه آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد.
در ذهن یك تازه كار امكانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد كار، شدنی ها اندك اند. شونریو سوزوكیصوفی هیچ خواسته ای برای خود ندارد .
خواسته او همان خواسته خدا است ، از این رو خواسته او به خواست خدا بر آورده می شود . جامیپندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند كم كم ساخته خواهند شد . ارد بزرگاین نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین كاری ست كه یك انسان می تواند انجام دهد!!! . تیرین لیسهاینكه كسی تبهكار اجتماعی باشد مانند این است كه هفت سال با كوشش و سختی در دانشگاه تحصیل كرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!. أوله جیمز اوناستادشخص فقط می تواند آن جنبه هایی را در دیگران بپذیرند كه در خود می پذیرد»
برای پذیرش آن حالت از خودتان كه قبلا آن را طرد كردید ، باید رحم و عطوفت و درك داشته باشید.
باید دارای حس همدردی و همدلی باشید تا بتوانید بپذیرید كه انسان هستید و تمامی جنبه های بشر را چه خوب و چه بد در خود دارید.
هنگامی كه دلتان را به روی خودتان بگشایید متوجه خواهید شد كه باهمه چیز و همه كس همدرد و همدل هستید. جیمز بالدریناگر فقط طلب عشق كنی آنوقت نابالغ باقی خواهی ماند ، بچه باقی خواهی ماند . تا موقعی كه بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار كنی ، هنوز از بچه گی در نیامده ای ... آچاریاسازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه كنونی ویژگی ناب آدمهای پاك است .  ارد بزرگلحظه ای كه به كمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی كامل و منور شد . بوداانسان عاقل همیشه از بدگوییهایی كه از او می‌شود استفاده می‌كند . ژرژ بانهاهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . ارد بزرگاگر برای انجام كاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی خردمنداگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد. داوید شوارتزاگر به سخنی كه گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .  ارد بزرگداشتن پشتكار ، تفاوت ظریف بین شكست و كامیابی است. سارنفتاریخ ، آئینه تمام نمای زندگی بشر است. كانتبرای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی . ارد بزرگاگر ما به معایب كوچك خود اعتراف می كنیم برای آن است كه به طرف خود بفهمانیم كه از معایب بزرگتری بری هستیم . فنلوندشوارترین كار آنست كه وقتی روی زمین یخزده زمین خوردی ، برخیزی و خدا رو شكر كنی. لرد باكلیآنچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناك نمی كند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردریش نیچههیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! . ارد بزرگپرسش های ما افكار ما را می سازند. رابینزتمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است. ویلیامزارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر  زدودن ناراستی هایمان باشد . ارد بزرگاگر یك بار دیگر به دنیا می آمدم بسیار سبك تر گردش می كردم.
در بهار با پای برهنه زودتر به راه می افتادم و در خزان با همان پاها، دیرتر برمی گشتم، بیشتر می رقصیدم شنگول تر اسب سواری می كردم و داوودی های بیشتری می چیدم. نادین استیرآینده به كسی تعلق دارد كه می داند چگونه منتظر نشیند. مثل روسیانسان خوشبخت آن كسی است كه حوادث را با تبسم و اندكی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگرَد راستی ، رَد خویشتن است . ارد بزرگبخاطر بسپاریم كه تنها راه تامین خوشبختی این نیست كه متوقع حقشناسی از دیگران باشیم بلكه خوبیهائیكه به آنها می كنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد . دیل كارنگیخوشبختی شكل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت كوشی نباشد ،هیچ كاری را نمی توان انجام داد . هلن كلرآرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . ارد بزرگكسی كه دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می كند . گوتهفكر خوب معمار و آفریننده است . دیل كارنگیپیش از آنكه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند  به راستی ها باندیشیم .  ارد بزرگفكر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یك ریشخند كوچك می میرد و كنایه ای كوچك آن را بسختی مجروح می كند . هربرت اسپنسرهرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده كنیم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم هر كاری انجام پذیر است . كارلایل  آنكه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش . ارد بزرگآدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است . پاسكالدنیا این قدر بزرگه كه هر كسی واسه خودش یه جایی داره پس سعی كنید به جای اینكه جای كسی رو بگیریدجای خودتون رو پیدا كنید . چارلی چاپلینهیچ كس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . گوتهآنقدر شكست می‌خورم تا راه شكست دادن را بیاموزم . پطرآنگاه كه نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست . ارد بزرگپیروزی آن نیست كه هرگز زمین نخوری، آنستكه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی . مهاتما گاندیشما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال كنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید . ولترنادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . ارد بزرگدر بین تمامی مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسیم شده زیرا همه فكر می‌كنند به اندازه كافی عاقلند. رنه دكارتمدتها پیش آموختم كه نباید با خوك كشتی گرفت، خیلی كثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنكه خوك ار این كار لذت می‌برد . جورج برنارد شاوخوارترین كارفرما كسی است كه با ندادن و یا كم كردن دستمزد زیر دست ، فرمانروایی می كند . ارد بزرگخدا پنداریست ! اما چه كسی است كه این پندار را بیاشامد و نمیرد؟ . فردریش نیچهازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است كه اگر انسان یك مرتبه اشتباه نماید كارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود . بورنزبد اندیشان و بد كرداران خیلی زود در آتش افكار و كردار اشتباهشان خواهند سوخت . ارد بزرگفرزانگان سخن نمی گویند، بلكه با استعدادان سخن می گویند و تهی مغزان بگومگو می كنند. كونگ تین گانتولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست . ادوارد یانكروز های خوش برای كژاندیش بسیار كوتاه و روز كیفر بسیار دراز . ارد بزرگخیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند . فردریش نیچهافرادی هستند كه نور چشمی شانس و اقبالند و هر وقت سقوط می كنند مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند . كولتونفرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن كار های خویش دارند . ارد بزرگحقیقتی از این سراغ ندارم كه انسان می تواند با تلاش زندگی خود را متعالی سازد . تورئوجاه طلبی شهوتی است كه هرگز فرو نمی نشیند ، بلكه با لذتی كه از آن فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می شود . اتومیاگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و كسی كه آماده نیست بخت كمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و كاری . ارد بزرگبعضی ها هر كجا می روند شادی آفرین می شوند وبعضی ها هر كجا چنین افرادی قدم می گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماری تواینتا زنده هستید دل خود را زنده و شاداب نگهدارید .فرصت برای دلتنگی ومرگ بسیار زیاد است . اسكار وایلدخود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگشاداب بودن بالاترین خوبی ها وفضیلتی است كه بسیاری می توانند به آن دست پیدا می كنند و بسیاری از نعمت آن یا محروم هستند یا خود را محروم می كنند . اسكاتیش پروورپدر زندگی وقتی كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطوامید در درون كسی كه هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد . ارد بزرگ


بزرگترین بدبختی آن است كه طاقت كشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم . باسپادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند . بزرگمهرنخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نكو داشت دیگران . ارد بزرگآداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با یكدیگر متحد می شوند . بارتولافراد دانا كوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی می كنند محیط را به رنگ خود در آورند ، به همین جهت تحولات و ترقیات اجتماع به دست دیوانگان بوده است . آندره موراكارمندان نابكار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به كشور آسیب می رسانند.  ارد بزرگ
نوع مطلب : سخنان بزرگان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 30 مرداد 1396 12:42 ب.ظ
Hi there very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful
.. I will bookmark your site and take the feeds also?
I'm happy to search out numerous helpful info right here in the post, we want work out more techniques in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
جمعه 13 مرداد 1396 06:33 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read more of
your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.
چهارشنبه 3 آذر 1389 10:54 ق.ظ
وبلاگ زیبا ومطالب جالبی دارید برای درج مطالب جدید از سخنان زیبای هموطنانی که دراکثر سایت ها موجود نیست وتازگی خاصی دارند استفاده کنید بهتر است مانند:
دروغ مثل برفی است که با حقیقت آب می شود. علی نوشادی شبستری
شطرنج زندگی را خوب بچین تا کیش و مات نشوی. علی نوشادی شبستری
آنچه هستیم ده درصد توان ماست. با صد در صد چه از ماست. علی نوشادی شبستری
مکث، پایان رقص زندگیست. علی نوشادی شبستری

محمد(ص) خاتِم نبوت و خاتَم انسانیت است. علی نوشادی شبستری
هر کاری، جز انکار خدا آسان است. علی نوشادی شبستری
عشق، ترانه زندگی و موسیقی ریتم آن است. علی نوشادی شبستری
سیاه پوستی که دلش سفید است از سفیدپوستی که دلش سیاه است، روسفیدتر است. علی نوشادی شبستری
آدرس: http://noshadishabestari.blogfa.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسین طالبی حقه
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
سئو ارزان
کارشناس سئو