تبلیغات
سخنان پند آموز - اسامی ایرانی الف ب پ
سخنان پند آموز
شنبه 30 مرداد 1389 :: نویسنده : حسین طالبی حقه
اسم های ایرانی - اسم های زرتشتی - اسم های اصیل ایرانی - نام های ایرانی - اسم پسر - اسم دختر - نام های زرتشتی - name zartoshti - esme zartoshti - esme irani - esme irany - name irany - name irani -khl hdvhkd - hsl
hdvhkd - hsl \sv  - hsl npjv - khl cvjajd - khl cvjsjd

اسامی ایرانی الف ب پ

نامهای اصیل ایرانی | نام های اصیل ایرانی

 

آبان : نام ایزد نگهبان در کیش زردشت

 

آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داریوش سوم

 

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

 

آتوسا : قدرت و توانمندی - دختر کورش وزن داریوش اول

 

آفر : آتش - ماه نهم سال شمسی

 

آفره دخت : دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .

 

آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز

 

آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش

 

آراه : نام فرشته موکل روز  ٢١  ازماه پنجم درآئین زردشت

 

آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امید

 

آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر

 

آرشام : بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش کبیر هخامنشی

 

آرمان : آرزو - خواهش - امید

 

آرمین : آرام گرفتن - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

 

آرمیتا: آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است

 

آریا فر: دارنده شکوه آریائی

 

آریا : آزاده نجیب - یکی از پادشاهان ماد - مهمترین نژاد هند و اروپائی

 

آریا مهر : دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم

 

آرین : سفید پوست آریائی

 

آزاده : دلیر و بی باک ، رها

 

آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق

 

آزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانی

 

آزیتا : آزاده

 

آناهیتا : الهه آب

 

آونگ : شبنم - نام کردی

 

آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

 

آیدا : شاد، ماه - نام تذکمنب

 

اتابک : پدر بزرگ ، مربی کودکان و شاهزادگان - نام ترکی

 

اتسز : لاغر و استخوانی - از پادشاهان خوارزم

 

اختر : ستاره ، علم ، درفش

 

ارد : خیر وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکانی

 

ارد شیر : شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

 

اردوان : نام پادشاهان معروف اشکانی

 

ارژن : درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی

 

ارژنگ : آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت

 

ارسلان : شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی

 

ارغوان : نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ

 

ارمغان : هدیه ، تحقه ، سوغات

 

ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی

 

اروانه : نام گلی کوهی است - نامی کردی

 

استر : ستاره - بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه

 

اسفندیار : پاک آفریده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد

 

اشکان : منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارتها

 

اشکبوس : پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد

 

افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان

 

افسون : سحر و جادو ، حیله و تزویر

 

افشین : با همت - سردار ایرانی که بابک خرمدین را دستگیر کرد.

 

امید : انتظار ، آرزو

 

انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم

 

انوشروان : دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی

 

اورنگ : عقل و کیاست ، تخت پادشاهی

 

اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

 

اوستا : نام کتاب آسمانی زردشت

 

اهورا : صاحب ، فرمانروای دانا

 

ایاز : بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی

 

ایران : محل زندگی آریائیها

 

ایراندخت : دختر ایران

 

ایرج : یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی

 

ایزدیار : کشی که خداوند یار اوست

 

بابک : پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسان

 

باپوک : کولاک ، نامی کردی

 

باربد : پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز

 

بارمان : لایق - نام سردار افراسیاب

 

بامداد : پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک

 

بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان

 

بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب

 

بختیار : خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکی در موسیقی

 

برانوش : مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی

 

بردیا : پسر کورش و برادر کمبوجیه

 

برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان

 

برزویه : طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی

 

برزین : بلند و تنومند - ازپهلوانان ایران - نام پسر گرشاسب

 

برمک : از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ

 

بزرگمهر : خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی

 

بکتاش : بزرگ ایل و طایفه - نامی ترکی

 

بنفشه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی

 

بوژان : رشد کرده - نامی کردی

 

بویان : خوشبو - مامی کردی

 

بهادر : شجاع و دلاور - نامی ترکی

 

بهار : شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی

 

بهارک : بهار کوچولو

 

بهاره : بهاری

 

بهتاش : خوب ومانند

 

بهداد : نیک آفریده شده

 

بهرام : پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی

 

بهدیس : خوش رنگ ، خوشگل

 

بهرخ : زیبا چهره ، قشنگ

 

بهرنگ : خوش رنگ

 

بهروز : خوشبخت ، نیکبخت

 

بهزاد : نیک نژاد - مینیاتوریست مشهور صفویان - نام اسب سیاوش

 

بهشاد : خوشحال وشاد

 

بهمن : نیک اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار

 

بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز

 

بهنام : نیک نام

 

بهنود : سلامت ، عافیت

 

بهنوش : کسی که نیک مینوشد

 

بیتا : بی همتا ، بی مانند

 

بیژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه

 

پارسا : پاکدامن ، زاهد

 

پاکان : پاکها - نامی کردی

 

پاکتن : نیکو چهر پاکیزه تن

 

پاکدخت : دختر پاک

 

پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت

 

پدرام : آراسته ، نیکو ، شاد

 

پرتو : روشن ، تابش

 

پرشنگ : تابش ، آتشپاره

 

پرتو : روشن ، تابش ، فروغ

 

پرستو : پرنده مهاجر

 

پرویز : پیروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی

 

پردیس : بهشت ، باغ و بستان

 

پرهام : ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور

 

پژمان : افسرده ، غمگین

 

پژوا : بیم و هراس

 

پرنیا : پارچه حریر

 

پشنگ : میله آهنی - نام پدرافراسیاب

 

پروانه : حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند

 

پروین : ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم

 

پری : فرشته ، جن ، همزاد

 

پریچهر : زیبا روی - نام زن جمشید شاه

 

پریدخت : دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال

 

پریسا : همچون پری

 

پرناز: پری ناز دار

 

پریوش : پری روی ، فرشته روی

 

پریا : کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد.

 

پوپک : هدهد

 

پوران : جانشین ، یادگار

 

پوراندخت : نام دختر خسروپرویز

 

پوریا : پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی

 

پولاد : آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد

 

پویا : رونده و دونده - نامی کردی

 

پونه : گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید.

 

پیام : الهام ، وحی ، پیغام

 

پیروز: کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی

 

پیمان : عهد ، قول وقرار - عنوان اسامی مردان در فارسی دری

نوع مطلب : اسامی ایرانی الف ب پ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 3 خرداد 1397 07:12 ب.ظ
Unquestionably consider that that you said. Your favorite
justification seemed to be on the net the simplest factor to remember of.
I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about worries that they plainly
don't understand about. You controlled to hit the nail upon the top as neatly as outlined
out the entire thing with no need side effect , other folks can take
a signal. Will probably be back to get more. Thanks
شنبه 11 فروردین 1397 12:14 ق.ظ
I think this is one of the most significant information for me.
And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is
really great : D. Good job, cheers
دوشنبه 30 مرداد 1396 06:05 ب.ظ
Its not my first time to go to see this site, i am visiting
this web page dailly and obtain good information from here everyday.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:10 ب.ظ
I was suggested this web site by way of my cousin.
I'm now not sure whether this post is written through him as no one else know such particular
approximately my problem. You are incredible!

Thank you!
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:53 ق.ظ
I do agree with all the ideas you have offered to your post.

They are really convincing and will definitely work.
Still, the posts are very short for starters. May just you please lengthen them a bit from next time?

Thanks for the post.
جمعه 13 مرداد 1396 06:34 ق.ظ
Having read this I thought it was really informative.
I appreciate you finding the time and effort to put this information together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!
پنجشنبه 25 خرداد 1396 08:02 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن درست
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من
مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا
پایان تحت تاثیر قرار داد.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 12:43 ب.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her
ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسین طالبی حقه
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
سئو ارزان
کارشناس سئو